• KOMPETENS - ERFARENHET - DISKRETION

  Privatdetektiv Väst - Detektivbyrå

  Vi har en gedigen erfarenhet och utför uppdrag för privatpersoner, företag och den offentliga sektorn både i Sverige och internationellt.

   

  Våra regionkontor: Göteborg, Helsingborg, Växjö, Linköping, Stockholm

  Kontakta ditt närmaste regionkontor för fri konsultation!

Otrohetsutredningar av partner

Otrohetsutredningar

Att bli bedragen av sin partner är något av det svåraste man kan råka ut för. Ovissheten är värst när man misstänker att ens partner är otrogen.

Om du misstänker att din partner är otrogen och du vill få dina misstankar bekräftade så snart som möjligt så kan du försöka att avslöja sanningen själv, men det är ofta ineffektivt eller kan leda till att din partner att bli ännu mer hemlighetsfull.

Det mest effektiva sättet att övervaka din partners agerande är att anlita en privatdetektiv. Privatdetektiver är proffs som är utbildade i att samla information och övervakning, och det är det bästa sättet att bekräfta otrohet.
Vi kan hjälpa dig med bildbevis och dokumentation. All kommunikation är konfidentiell och och stannar mellan oss. Skulle han eller hon visa sig vara otrogen, kommer vi att förse dig med bevis i form av bild och dokumentation som bekräftar det. Det är sedan upp till dig att välja hur du vill hantera den informationen.

Spaningar

Ibland behöver du veta mer om en person för att kunna ta rätt beslut. Att få sina misstankar bekräftade eller försäkra sig om att allt står rätt till.
Privatdetektiv Väst erbjuder professionell spaning/skuggning för privatpersoner och företag vilket innebär att vi dokumenterar en persons förehavanden med bild och videoupptagning.
En stor del av spaningsarbete idag går ut på att sammanställa information från olika tekniska källor såsom kommunikation på nätet, personers inköpsmönster och mobiltrafik.
Vi har lång erfarenhet av fysisk spaning och använder oss av avancerad teknisk utrustning. Vi är diskreta och utger oss aldrig för att vara polis eller annan myndighetsperson. Vi har också ett stort kontaktnät vi kan anlita både i och utanför Sverige.
Privatdetektiv utför spaningar med kamera
Privatdetektiv gör efterforskningar

Efterforskningar

Med ökade kommunikationer är det allt lättare att förflytta sig både inom och utanför Sveriges gränser.
Privatdetektiv Väst utför uppdrag som handlar om att spåra och lokalisera försvunna personer och varor.
Det kan vara allt från bortförda barn, andra familjemedlemmar som försvunnit oförklarligt, vänner som man vill komma i kontakt med igen eller försvunna bilar, båtar eller annat gods där polisen inte har tillräckliga resurser att hjälpa till.
Vi har medlen, kontakterna och kunskaperna för att effektivt göra dessa efterforskningar.

Företagsutredningar

Det kostar att anställa fel person. Ibland kan det också finnas en misstanke om att en anställd orsakar företaget skada genom stöld, olovligt upplåtande av information till annan part eller uppträder bedrägligt mot företaget på annat sätt.
Även samarbetspartners kan behöva genomgå en grundligare kontroll.
Privatdetektiv Väst har erfarenheterna, medlen och kunskaperna för att utföra dessa undersökningar på ett diskret och effektivt sätt.
Tillsammans med företaget sätter vi upp en handlingsplan och all dokumentation behandlas med 100 % sekretess.
Företagsutredningar av privatdetektiver
Övervakning av privatdetektiv på shoppingcenter

Svinn & Bedrägerier

Svinn och bedrägerier orsakar stora ekonomiska förluster för företag och försäkringsbolag.
Privatdetektiv Väst utreder när polisens resurser inte räcker till eller där det finns obekräftade misstankar som behöver bekräftas eller avfärdas för att komma vidare.
Vi tar fram de bevis ni behöver för att kunna få tillbaka stulna tillgångar eller kunna väcka åtal.

Personundersökningar

Verkar en sökandes CV för bra för att vara sann?
Känner ni att det är något som inte stämmer med en person men kan inte riktigt sätta fingret på vad det är?

Privatdetektiv Väst gör bakgrundskontroller av personer genom CV- granskning och via straffregistret.
Information om personens familjeförhållanden och annan bakgrundsinformation samlar vi in via de metoder som vi arbetar efter. T.ex. internetsökningar, förfrågningar , spaningar mm.
Bakgrundskontroll av person

Hur går det till?

Steg 1

Kontakt

Ni kontaktar oss och vi går igenom uppdraget tillsammans via telefon eller personligt möte. Givetvis under 100% diskretion och sekretess. Ni lämnar information och ev. material.

Steg 2

Uppdrag

Vi påbörjar arbetet och håller dig underrättad hela tiden. Du kan när som helst avbryta uppdraget och då debiterar vi endast för utfört arbete.

Steg 3

Avslut

När arbetet är avslutat så överlämnar vi all dokumentation och information till dig som behandlas med full sekretess.

Arvode

Arvode betalas veckovis eller enligt överenskommelse. Omkostnader som kan tillkomma är t.ex. resekostnader, uppehälle. fram/frånkörningstid. Du kan när som helst avbryta arbetet och då betalar du bara för redan utfört arbete.
Förskott betalas av klient innan arbetet påbörjas, i normala fall för 3 timmar. Om betalning uteblir avbryts arbetet omgående. Vi kan ibland erbjuda paketpris beroende på uppdrag. Milersättning 35 kr./mil. Företag med F-skattsedel kan faktureras.
Vid uthyrning av utrustning erläggs deposition och utrustning som har skadats eller förlorats ersätts av kunden. För prisinformation vid uthyrning, vänligen kontakta oss.
Företaget innehar F-skattesedel.

Arvode privatperson

Från 650 kr/tim. inkl. moms.
Förhöjt arvode kvällar och helger.

Arvode företag

Från 850 kr/tim. exkl. moms.
Förhöjt arvode kvällar och helger.

Om oss

Privatdetektiv Väst grundades 1997 och utför uppdrag för privatpersoner, företag och den offentliga sektorn både i Sverige och internationellt.

Vi arbetar fulltid med stor kompetens, erfarenhet och har ett brett kontaktnät inom polis och övriga myndigheter. Vår personal har oftast bakgrund inom säkerhetsbranschen, polis eller IT. Vi finns i hela landet från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Under “Kontakt” hittar du uppgifter till ditt närmaste kontor.

Privatdetektiv Väst använder sig av sofistikerad och avancerad utrustning vilket bidrar till ett professionellt resultat. Givetvis erbjuder vi 100% sekretess och diskretion.

Vi håller lågt arvode så att alla ska kunna få möjlighet att få hjälp.

Kontakta ditt närmaste regionkontor

Kontakta oss via e-post, telefon eller kontaktformulär. OBS: Ange alltid i vilken stad arbetet gäller.

Stockholm

Box 4047
102 61 Stockholm
E-post: info@privatdetektiver.se

Göteborg

Box 6160
400 60 Göteborg
E-post: info@privatdetektiver.se

Helsingborg

Box 7164
252 27 Helsingborg
E-post: info@privatdetektiver.se

Linköping

Växjö

  Kontaktformulär