Privatdetektiv arvode

Arvode

Arvode betalas veckovis eller enligt överenskommelse.

Omkostnader som kan tillkomma är t.ex. resekostnader, uppehälle. fram/frånkörningstid.

Du kan när som helst avbryta arbetet och då betalar du bara för redan utfört arbete.

 

Förskott betalas av klient innan arbetet påbörjas, i normala fall för 3 timmar.

Om betalning uteblir avbryts arbetet omgående.

Vi kan ibland erbjuda paketpris beroende på uppdrag.

Milersättning 35 kr./mil. Företag med F-skattsedel kan faktureras.

 

Vid uthyrning av utrustning erläggs deposition och utrustning som har skadats eller förlorats ersätts av kunden.

För prisinformation vid uthyrning, vänligen kontakta oss.

 

Företaget innehar F-skattesedel.

Arvode privatperson

från 650 kr/tim. inkl. moms.

 

Arvode företag

från 850 kr/tim. exkl. moms.

 

Förhöjt arvode kvällar och helger.