Otrohetsutredningar

Otrohetsutredningar

Att bli bedragen av sin partner är något av det svåraste man kan råka ut för. Ovissheten är värst när man misstänker att ens partner är otrogen.

Om du misstänker att din partner är otrogen och du vill få dina misstankar bekräftade så snart som möjligt så kan du försöka att avslöja sanningen själv, men det är ofta ineffektivt eller kan leda till att din partner att bli ännu mer hemlighetsfull.

Det mest effektiva sättet att övervaka din partners agerande är att anlita en privatdetektiv. Privatdetektiver är proffs som är utbildade i att samla information och övervakning, och det är det bästa sättet att bekräfta otrohet.

Vi kan hjälpa dig med bildbevis och dokumentation. All kommunikation är konfidentiell och och stannar mellan oss. Skulle han eller hon visa sig vara otrogen, kommer vi att förse dig med bevis i form av bild och dokumentation som bekräftar det. Det är sedan upp till dig att välja hur du vill hantera den informationen.

 
 
 
 
 
 

Personundersökningar

Verkar en sökandes CV för bra för att vara sann?

Känner ni att det är något som inte stämmer med en person men kan inte riktigt sätta fingret på vad det är?

 

Privatdetektiv Väst gör bakgrundskontroller av personer genom CV- granskning och via straffregistret.

 

Information om personens familjeförhållanden och annan bakgrundsinformation samlar vi in via de metoder som vi arbetar efter. T.ex. internetsökningar, förfrågningar , spaningar mm.

Personundersökningar

Svinn & Bedrägerier

Svinn och bedrägerier orsakar stora ekonomiska förluster för företag och försäkringsbolag.

 

Privatdetektiv Väst utreder när polisens resurser inte räcker till eller där det finns obekräftade misstankar som behöver bekräftas eller avfärdas för att komma vidare.

 

Vi tar fram de bevis ni behöver för att kunna få tillbaka stulna tillgångar eller kunna väcka åtal.

Bedrägerier

Efterforskningar

Med ökade kommunikationer är det allt lättare att förflytta sig både inom och utanför Sveriges gränser.

 

Privatdetektiv Väst utför uppdrag som handlar om att spåra och lokalisera försvunna personer och varor.

 

Det kan vara allt från bortförda barn, andra familjemedlemmar som försvunnit oförklarligt, vänner som man vill komma i kontakt med igen eller försvunna bilar, båtar eller annat gods där polisen inte har tillräckliga resurser att hjälpa till.

 

Vi har medlen, kontakterna och kunskaperna för att effektivt göra dessa efterforskningar.

Efterforskningar

Ibland behöver du veta mer om en person för att kunna ta rätt beslut. Att få sina misstankar bekräftade eller försäkra sig om att allt står rätt till.

 

Privatdetektiv Väst erbjuder professionell spaning/skuggning för privatpersoner och företag vilket innebär att vi dokumenterar en persons förehavanden med bild och videoupptagning.

 

En stor del av spaningsarbete idag går ut på att sammanställa information från olika tekniska källor såsom kommunikation på nätet, personers inköpsmönster och mobiltrafik.

 

Vi har lång erfarenhet av fysisk spaning och använder oss av avancerad teknisk utrustning. Vi är diskreta och utger oss aldrig för att vara polis eller annan myndighetsperson. Vi har också ett stort kontaktnät vi kan anlita både i och utanför Sverige.

Spaningar

Spaningar

Företagsutredningar

Det kostar att anställa fel person. Ibland kan det också finnas en misstanke om att en anställd orsakar företaget skada genom stöld, olovligt upplåtande av information till annan part eller uppträder bedrägligt mot företaget på annat sätt.

 

Även samarbetspartners kan behöva genomgå en grundligare kontroll.

 

Privatdetektiv Väst har erfarenheterna, medlen och kunskaperna för att utföra dessa undersökningar på ett diskret och effektivt sätt.

 

Tillsammans med företaget sätter vi upp en handlingsplan och all dokumentation behandlas med 100 % sekretess.

Företagsutredningar